Bezpečnost a ochrana zdraví

Online kurz školení BOZP sestavil odborník. 

S námi získáváte odborné garance školení BOZP, kvalitní lektorskou podporu, aktualizace obsahu školení, informování v případě změn legislativy a nonstop podporu pro správu školení. Hlídáme za Vás termíny, vytváříme přehledy o školení atd.

Po úspěšném absolvování obdržíte certifikát, který zaměstnavateli slouží jako kontrola absolvovaného školení.

Práva a povinnosti v BOZP, prevence rizik, zásady pro obsluhu elektrických a jiných zařízení, zásady bezpečné manipulace s břemeny, ergonomické zásady, bezpečnostní značení, zakázané práce, postup při pracovním úrazu atd.

 

Vyzkoušejte naše Demoverze

Požární bezpečnost

Práva a povinnosti v PO, dokumentace PO, zásady požární prevence, nejčastější příčiny požárů, postup hlášení a likvidace požáru, správné použití hasicích přístrojů a jiných zařízení PO, zásady evakuace v případě požáru, požárně-bezpečnostní značení atd.

Referenční školení řidičů

Školení řidičů referentů je určeno pro zaměstnance, kteří řídí služební nebo vlastní vozidlo v rámci služební cesty, avšak nejedná se o přímý výkon z povolání.

První pomoc

Kurz první pomoci pro zaměstnance slouží k seznámení zaměstnanců se základními pokyny pro poskytnutí nezbytné lékařské péče, před příjezdem zdravotníka. Účelem kurzu je naučit zaměstnance nebo jim připomenout, jak se chovat v krizových situacích, se kterými mohou přijít do styku na svých pracovištích. Záchrana lidského života je nepsanou prioritou každého z nás a nejinak by tomu mělo být i v rámci plnění každodenních pracovních činností.

Detailní ceník všech typů školení najdete zde

created by dr-abe.cz 2016