Referenční školení řidičů

Nabízíme Vám pravidelné školení řidičů včetně veškeré související evidence a organizace. Hlídáme za Vás termíny, ověřujeme znalosti, vydáváme certifikáty o vykonaných školeních, vedeme přehled o školení atd. S námi dostanete odborné garance školení řidičů pro firmy, pravidelnou aktualizaci školení, inforamace při změnách v legislativě a hot line pro správu školení.

Bezpečnost a ochrana zdraví

On-line kurz školení BOZP sestavil odborník.  S námi získáváte odborné garance školení BOZP, kvalitní lektorskou podporu, aktualizace obsahu školení, informování v případě změn legislativy a non stop podporu pro správu školení. Hlídáme za Vás termíny, vytváříme přehledy o školení atd. Po úspěšném absolvování obdržíte certifikát, který zaměstnavateli slouží jako kontrola absolvovaného školení.

Požární bezpečnost

Práva a povinnosti v PO, dokumentace PO, zásady požární prevence, nejčastější příčiny požárů, postup hlášení a likvidace požáru, správné použití hasicích přístrojů a jiných zařízení PO, zásady evakuace v případě požáru, požárně-bezpečnostní značení atd.

První pomoc

Kurz první pomoci pro zaměstnance slouží k seznámení zaměstnanců se základními pokyny pro poskytnutí nezbytné lékařské péče, před příjezdem zdravotníka. Účelem kurzu je naučit zaměstnance nebo jim připomenout, jak se chovat v krizových situacích, se kterými mohou přijít do styku na svých pracovištích. Záchrana lidského života je nepsanou prioritou každého z nás a nejinak by tomu mělo být i v rámci plnění každodenních pracovních činností.

Detailní ceník všech typů školení najdete zde

created by dr-abe.cz 2016