Vyzkoušejte test zdarma

O nás

Zaměstnáváme více než 50% občanů se zdravotním postižením. Tato skutečnost Vám umožňuje uplatňovat náhradní plnění ve smyslu §81 zákona 435/2004 Sb. a ušetřit tak nemalé prostředky na odvodech do státního rozpočtu.

Nabízíme Vám levné, jednoduché a rychlé splnění zákonných požadavků v oblastech BOZP a PO (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a Požární ochrana), včetně zákonného školení řidičů – referentů a první pomoci. Naše společnost Vám nabízí služby v oblasti požární ochrany bezpečnosti práce. Neváhejte a využijte našich kvalitních služeb. Naší předností je neustálé zkvalitňování a vylepšování námi nabízených služeb. Důkazem je stále vzrůstající počet spokojených zákazníků.

Proč právě u nás?
Všechny naše kurzy jsou zpracovány odborně způsobilou osobou a splňují veškeré požadavky platné právní legislativy na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany.
Kurzy jsou jasné a přehledné zakončené testovou částí, která svým obsahem přímo navazuje na část prezentační.
Po úspěšném absolvování kurzu, je automaticky v systému školení vygenerován certifikát.
Nesbíráme emailové adresy Vašich zaměstnanců, emailem komunikujeme pouze s objednatelem kurzu.
Nabízíme nejnižší zaváděcí cenu e-learning kurzů na trhu

Jak postupovat v případě zájmu?

Napište nám jména zaměstnanců a druh školení a my Vám zašleme přihlašovací údaje každého zaměstnance. Nezapomente rozlišit vedoucí zaměstnance.
Po úspěšném složení testu Vám bude v systému školení automaticky vygenerován certifikát, který si můžete kdykoliv vytisknout.

Spolehlivost
Profesionalita
Jednoduchost

Detailní ceník všech typů školení najdete zde

Naše další služby

Nabízíme Vám výrobu e-learningových kurzů na jakékoliv téma. Od Vás potřebujeme pouze podklady v podobě obsahu školení ve Wordu či PowerPointu, vše ostatní uděláme my.

Dále provádíme periodické zkoušky a plnění hasicích přístrojů. Prodáváme kvalitní české hasicí přístroje. Provádíme kontrolu provozuschopnosti (revize) hasicích přístrojů, nadzemní i podzemních hydrantů, požárních klapek, revize požárních dveří, požárních ucpávek, kontrolu čidel a detektorů plynů a revize nouzového osvětlení.

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost školit své zaměstnance o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), požární ochraně (PO) vč. zabezpečení školení řidičů a první pomoci. Uvedená školení často představují velkou administrativní zátěž, vyžadují spoustu času na organizaci, zajišťování lektorů, školících prostor nebo následnou kontrolu.

Vybrané výhody online školení

nemusíte nic organizovat, zajišťovat školící prostory ani lektory
zaměstnanci mohou absolvovat školení kdykoliv a odkudkoliv
kurzy vždy aktuální
ověření znalostí a certifikace probíhají online

Technik požární ochrany

www.technikpo.cz

Hasící přístroje

www.hasicipristroje3.webnode.cz

Revize požárních zařízení

www.revize-pozarni.cz

Kontakt

TechnikPO s.r.o.

Komenského 96
Černošice
25228
IČO: 04986458

created by dr-abe.cz 2016